netwise netwise

Investor Relations

Company Management

Management Board

Wojciech Sobczak

CEO, President of the Board

Krystian Hatała

Member of the Board

Animator
Dom Maklerski BDM SA
ul. Stojałowskiego 27
Person responsible for IR

Katarzyna Stachowiakkatarzyna.stachowiak@netwise.pl

Corporate Documents

Shareholder Structure

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
BARBARA SKAŁBANIA % %
- bezpośrednio 650 000 63,84% 650 000 63,84%
- pośrednio, przez Netwise Europe Sp. z o.o. 289 500 28,43% 289 500 28,43%
FREE FLOAT 78 629 7,73% 78 629 7,73%
Razem 1 018 129 100% 1 018 129 100%

Market Filings (intentionally in Polish due to legal restictions)

2020 - EBI

Data Nazwa
2020-11-12 - 10/2020 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2020 roku
2020-09-16 - 09/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 16 września 2020 roku
2020-08-31 - 08/2020 Powołanie Zarządu Netwise S.A. na nową kadencję
2020-08-13 - 07/2020 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2020 roku
2020-08-11 - 06/2020 Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 16 września 2020 roku
2020-07-31 - 05/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku
2020-05-14 - 04/2020 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2020 roku
2020-03-18 - 03/2020 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2019
2020-01-29 - 02/2020 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Netwise S.A.
2020-01-27 - 01/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku Netwise S.A.

2020 - ESPI

Data Nazwa
2020-09-16 - 07/2020 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 16 września 2020 roku
2020-07-20 - 6/2020 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – SEKA S.A.
2020-07-17 - 5/2020 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – Barbara Skałbania
2020-07-17 - 4/2020 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – Netwise Europe Sp. z o.o.
2020-07-17 - 3/2020 Informacja o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2020-06-18 - 2/2020 Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym Netwise S.A.
2020-02-20 - 1/2020 Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

2019 - EBI

Data Nazwa
2019-11-14 – 10/2019 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2019 roku
2019-08-14 – 09/2019 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2019 roku
2019-06-19 - 08/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2019-06-19 - 07/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
2019-06-19 - 06/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2019-05-15 - 05/2019 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2019 roku
2019-05-13 - 04/2019 Rejestracja zmian statutu
2019-05-08 - 03/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 19 czerwca 2019 roku
2019-03-21 - 02/2019 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2018 Netwise S.A.
2019-01-29 - 01/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Netwise S.A.

2019 - ESPI

Data Nazwa
2019-08-19 - 4/2019 Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z PARP w ramach konkursu GO TO BRAND
2019-06-19 - 3/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
2019-04-16 - 1/2019 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

2018 - EBI

Data Nazwa
2018-11-14 - 11/2018 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2018 roku
2018-10-01 - 10/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 1 października 2018 roku
2018-08-29 - 9/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 1 października 2018 roku
2018-08-14 - 8/2018 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2018 roku Netwise S.A.
2018-06-27 - 7/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Netwise S.A.
2018-06-27 - 6/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku
2018-05-29 - 5/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 27 czerwca 2018 roku
2018-05-15 - 4/2018 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2018 roku Netwise S.A.
2018-03-21 - 3/2018 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2017 Netwise S.A.
2018-02-16 - 2/2018 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Netwise S.A.
2018-01-30 - 1/2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku Netwise S.A.

2018 - ESPI

Data Nazwa
2018-12-12 - 15/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Barbara Skałbania
2018-12-12 - 14/2018 Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2018-12-12 - 13/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Jakub Skałbania
2018-12-12 - 12/2018 Informacja o transakcjach osoby powiązanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2018-10-01 - 11/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 1 października 2018 roku
2018-10-01 - 10/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Seka S.A.
2018-08-29 - 8/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 1 października 2018 roku
2018-06-27 - 7/2018 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 27 czerwca 2018 roku
2018-04-27 - 5/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Piotr Kawecki
2018-04-27 - 4/2018 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - Jakub Skałbania
2018-04-26 - 3/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Netwise S.A. w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR
2018-04-26 - 2/2018 Nabycie prawa ochronnego na znak towarowy
2018-04-24 - 1/2018 Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym Netwise S.A.

2017 - EBI

Data Nazwa
2017-11-14 – 18/2017 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2017 roku
2017-10-16 – 17/2017 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Netwise S.A.
2017-10-16 – 16/2017 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 16 października 2017 roku
2017-09-14 – 15/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających powyżej 50% akcji w kapitale zakładowym
2017-09-06 – 14/2017 Zmiany w składzie Zarządu
2017-09-04 – 13/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
2017-08-14 – 12/2017 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2017 roku
2017-07-07 – 11/2017 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję – uzupełnienie
2017-07-03 – 10/2017 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
2017-07-03 – 9/2017 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku
2017-06-02 – 8/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku
2017-06-01 – 7/2017 Uzupełnienie raportu nr 6/2017 - Raport roczny Netwise S.A. za rok 2016
2017-05-31 – 6/2017 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2016
2017-05-26 – 5/2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok
2017-05-15 – 4/2017 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2017 roku
2017-05-10 – 3/2017 Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego
2017-02-14 – 2/2017 Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2016 roku
2017-01-31 – 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

2017 - ESPI

Data Nazwa
2017-10-16 – 8/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 16 października 2017 roku
2017-09-14 – 6/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających powyżej 50% akcji w kapitale zakładowym
2017-09-06 – 5/2017 Zmiany w składzie Zarządu
2017-08-31 – 4/2017 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2017-07-03 – 2/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku

2016 - EBI

Data Nazwa
2016-11-14 – 10/2016 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2016 roku
2016-08-12 – 9/2016 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2016 roku
2016-06-15 – 8/2016 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
2016-06-15 – 7/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku
2016-05-25 – 6/2016 Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej
2016-05-18 – 5/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 14 czerwca 2016 roku
2016-05-13 – 4/2016 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2016 roku
2016-04-29 – 3/2016 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2015
2016-02-15 – 2/2016 Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2015 roku
2016-01-29 – 1/2016 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

2016 - ESPI

Data Nazwa
2016-07-15 – 3/2016 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2016-06-15 – 2/2016 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku

2015 - EBI

Data Nazwa
2015-11-13 – 17/2015 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2015 roku
2015-09-09 – 16/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 8 września 2015 roku
2015-08-14 – 15/2015 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2015 roku
2015-08-13 – 14/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 8 września 2015 roku
2015-07-17 – 13/2015 Zawarcie umowy kredytowej
2015-07-03 – 12/2015 Powołanie Prezesa Zarządu
2015-07-01 – 11/2015 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
2015-07-01 – 10/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku
2015-06-17 – 09/2015 Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Netwise S.A.
2015-06-10 – 08/2015 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2014
2015-06-08 – 07/2015 Korekta raportu bieżącego nr 1/2015
2015-06-03 – 06/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-06-02 – 05/2015 Powołanie osoby zarządzającej na kolejną kadencję
2015-05-27 – 04/2015 Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015-05-15 – 03/2015 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2015 roku
2015-02-13 – 02/2015 Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2014 roku
2015-01-30 – 01/2015 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2015

2015 - ESPI

Data Nazwa
2015-09-09 – 04/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 8 września 2015 roku
2015-07-01 – 02/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

2014 - EBI

Data Nazwa
2014-11-14 – 14/2014 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2014 roku
2014-08-14 – 13/2014 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2014 roku
2014-06-23 – 12/2014 Zmiana adresu siedziby Spółki
2014-05-15 – 11/2014 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2014 roku
2014-04-18 – 10/2014 Zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A.
2014-04-01 – 09/2014 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
2014-03-31 – 08/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 31 marca 2014
2014-03-31 – 07/2014 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
2014-03-05 – 06/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 31 marca 2014 roku
2014-03-03 – 05/2014 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2013
2014-02-28 – 04/2014 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2013 roku – korekta (raport nr 17/2013)
2014-02-14 – 03/2014 Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2013 roku Netwise S.A.
2014-01-31 – 02/2014 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2014
2014-01-24 – 01/2014 Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A.

2014 - ESPI

Data Nazwa
2014-04-18 – 04/2014 Zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A.
2014-03-31 – 03/2014 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 31 marca 2014 roku
2014-02-11 – 01/2014 Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A.

2013 - EBI

Data Nazwa
2013-12-23 – 20/2013 Zmiany w Radzie Nadzorczej Netwise S.A.
2013-12-06 – 19/2013 Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A.
2013-11-28 – 18/2013 Zmiany w Zarządzie Netwise S.A.
2013-11-14 – 17/2013 Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2013 roku
2013-08-14 – 16/2013 Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2013 roku
2013-07-24 – 15/2013 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
2013-07-24 – 14/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 23 lipca 2013
2013-06-27 – 13/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 23 lipca 2013 roku
2013-06-20 – 12/2013 Raport bieżący spółki Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie nr 12/2013
2013-05-28 – 11/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 27 maja 2013
2013-05-28 – 10/2013 Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
2013-05-15 – 09/2013 Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku
2013-04-29 – 08/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 27 maja 2013 roku
2013-04-25 – 07/2013 Raport roczny Netwise S.A. za rok 2012
2013-04-19 – 06/2013 Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2013
2013-04-05 – 05/2013 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji Netwise S.A.
2013-03-21 – 04/2013 Wprowadzenie akcji serii A oraz B do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
2013-03-18 – 03/2013 Realizacja znaczącego projektu
2013-03-01 – 02/2013 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A oraz B do obrotu na rynku NewConnect
2013-03-2013 – 01/2013 Uzyskanie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji – EBI

2013 - ESPI

Data Nazwa
2013-12-05 – 06/2013 Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A.
2013-07-24 – 05/2013 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 23 lipca 2013 roku
2013-05-29 – 03/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 27 maja 2013 roku
2013-04-04 – 01/2013 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Contact Us

Get in touch with us to talk about your CRM, PRM or any other line-of-business application needs.

Contact Us

All rights reserved © Netwise S.A. (2019)