netwise netwise

Investor Relations

Company Management

Management Board

Wojciech Sobczak

CEO, President of the Board

Jakub Skałbania

Chief Growth Officer, Member of the Board

Supervisory Board

Marek Skałbania – Chairman of the Supervisory Board

Lidia Brzozowska – Member of the Supervisory Board

Dominik Herberholz – Member of the Supervisory Board

Barbara Skałbania – Member of the Supervisory Board

Marta Zgodzińska – Member of the Supervisory Board

Market maker
Dom Maklerski BDM SA
ul. Stojałowskiego 27
Person responsible for IR

Wojciech Sobczakwojciech.sobczak@netwise.pl

Corporate Documents

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach
SHAREHOLDERS AGREEMENT 1 018 129 100% 1 007 061 98,91%
    - Jakub Skałbania
    (directly)
657 000 64,53% 657 000 64,53%
    - Netwise International sp. z o. o.
    (Jakub Skałbania owns 58,33% interest)
350 061 34,38% 350 061 34,38%
    - Netwise S.A.
    (own shares)
11 068 1,09% Netwise S.A. can't vote with own shares Netwise S.A. can't vote with own shares
RAZEM 1 018 129 100% 1 018 129 100%

Please visit the Polish version of Investor Relations website to read current and periodic Market Filings.

All rights reserved © Netwise S.A. (2019)